Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

Laboratorij

1 Prividna viskoznost pri visokim temperaturama i posmičnim opterećenjima (HTHS)

Najnovijim i najpreciznijim viskozimetrom sa simulacijom konusnog ležaja (TBS) King Tannas možemo utvrditi viskoznost pri visokoj temperaturi i visokoj posmičnoj napetosti (150 °C, 100 °C, 80 °C) prema standardima za motorna ulja koja propisuje SAE J300: ASTM D4683, ASTM D6616, CEC L-36-A90, IP 370. Može se upotrebljavati i za mjerenje hidrauličnih tekućina, ulja za podmazivanje zupčanih prijenosnika i transmisijskih tekućina, tiskarskih tinti...

%MCEPASTEBIN%

2 Prividna viskoznost i granično naprezanje tečenja pri niskim temperaturama (MRV)

Najnovijim mini rotacijskim viskozimetrom King Tannas možemo utvrditi prividnu viskoznost te granično naprezanje tečenja (Yield stress) pri niskim temperaturama (0 °C do -40 °C) prema standardima za motorna ulja koja propisuje SAE J300: ASTM D3829, ASTM D4684, ASTM D6821. Po želji možemo prilagoditi način i vrijeme hlađenja i za druge tekućine.

3 Dinamička viskoznost pri niskim temperaturama (Brookfieldov viskozimetar)

Dinamička viskoznost nenjutnovskih tekućina pri niskim temperaturama utvrđuje se najnovijim Brookfieldovim rotacijskim viskozimetrom Visco QCTM 300 Anton Paar. Standard propisuje parametre ulja za zupčane prijenosnike, a viskoznost se može izmjeriti za bilo koju tekućinu u temperaturnom rasponu od 20 °C do -70 °C. Možemo obaviti mjerenja prema standardima: ASTM D2983, ISO 2555, ASTM D1084, ASTM D1824, ASTM D2196...

4 Metoda četiri kuglice (Four-ball)

Točka zavarivanja mjeri se pri određenom opterećenju i vremenu od 10 sekundi. Gornja čelična kuglica pod opterećenjem vrti se po donje tri fiksne kuglice koje su potopljene u mazivo. Rezultat predstavlja najveće opterećenje do trenutka zavarivanja kuglica.

Pri testu trošenja mjeri se trošenje donje tri čelične kuglice. Trošenje kuglice ovisi o opterećenju, temperaturi, trajanju ispitivanja i svojstvima maziva koje se ispituje. Nakon završetka ispitivanja mjere se promjeri oštećenja uslijed trošenja na 3 fiksne kuglice. Ispitivanja se provode prema standardima ASTM D2596 i D2266 u mjernom području od 7kg do 1.200 kg te od 24 °C do 100 °C.

5 Utvrđivanje rashladnih svojstava ulja za kaljenje

Prema ovoj metodi sonda za ispitivanje uranja se zagrijana na 850 °C u medij za kaljenje koji je zagrijan na određenu temperaturu i prema potrebi se može miješati. To je izravna metoda kod koje se dobiva rezultat u obliku grafikona hlađenja. Iz grafikona možemo razabrati različite podatke: vrijeme utrošeno za hlađenje sonde na određenu temperaturu, najveću brzinu hlađenja, temperaturu pri kojoj se rashladno sredstvo najbrže hladi... Metoda je određena standardom ISO 9950.

6 Utvrđivanje razine čistoće ulja

Razred čistoće svježih i rabljenih ulja mjeri se automatskim brojačem čestica. Određivanje razreda čistoće temelji se na propuštanju bijele svjetlosti kroz tekućinu. Svaka čestica u tekućini uzrokuje smanjenje intenzivnosti svjetlosti, što se putem fotodiode pretvara u električni signal. Promjenu naprezanja, koja je u izravnom odnosu s veličinom čestice, mikroračunalo pretvara u odgovarajuću informaciju o veličini. Standardi na temelju kojih navodimo rezultate su ISO 4406, NAS 1638 i SAE AS 4059.

Popis metoda

U našem certificiranom i suvremenom laboratoriju nudimo pakete analiza za svježa i rabljena motorna ulja, ulja za podmazivanje zupčanih prijenosnika, hidraulične tekućine, sredstva za kaljenje, AdBlue®, rashladne tekućine, emulzije za obradu...

Po želji obavljamo i druge analize navedene u popisu u nastavku.

 

 

Alkalna rezerva ASTM D1121
Analiza infracrvenim spektrofotometrom DN-65 (Interni)
Boja ASTM D1500
Bazni broj potenciometrijskom metodom – TBN ISO 3771
(De)emulzivnost ulja ASTM D1401
Dinamična viskoznost Brookfieldovim viskozimetrom ASTM D2983
Utvrđivanje COD EPA 410
Utvrđivanje klorida EPA 629
Elementna analiza rendgenskim zračenjem DN-55 (Interni)
Gustoća pri temperaturi (15 °C – 100 °C) ASTM D7042
Hlapljivost ulja TGA metodom Noack ASTM D6375
Indeks viskoznosti ASTM D2270
Kinematička viskoznost pri temperaturi (15 °C – 100 °C) ASTM D7042
Kiselinski broj potenciometrijskom metodom – TAN ASTM D664
Koncentracija emulzija, utvrđivanje refraktometrom DN-25 (Interni)
Korozija na bakar ASTM D130
Korozija strugotina sivog lijeva SL-30 DIN 51360/2
Korozija u vlažnoj komori ISO 6270
Prividna viskoznost i granično naprezanje tečenja pri niskim temperaturama (MRV) ASTM D4684
Prividna viskoznost Cold-Cranking simulatorom ASTM D5293
Ispitivanje trošenja ASTM D2266
Rashladna svojstva tekućina za kaljenje ISO 9950
Penetracija masti ASTM D217
Plamište u otvorenoj posudi ASTM D92
Plamište u zatvorenoj posudi ASTM D93
Prisutnost bakterija, plijesni i gljivica DN-22 (Interni)
Saponifikacijski broj ASTM D94
Standardne analize za AdBlue® ISO 22241-2
Razina čistoće ulja prema ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059 ISO 4406, NAS 1638, SAE AS4059
Sulfatni pepeo ASTM D874
Temperatura ledišta rashladnih tekućina ASTM D1177
Ispitivanje pjenjenja ulja pri temperaturi (24 °C – 94 °C) ASTM D892
Točka tečenja ASTM D97
Točka zavarivanja ASTM D2596
Tvrdoća vode M405-2009
Viskoznost pri visokoj temperaturi i visokom posmičnom opterećenju (HTHS: 100 °C, 150 °C) ASTM D4683
Vrijednost i-pH ASTM D7946
Vrijednost pH ASTM D1287
Sadržaj vode, utvrđivanje destilacijom (ksilol metoda) ASTM D95
Sadržaj vode u uljima kolumetrijskom titracijom (Karl Fischer) ISO 12937

Pošaljite upit za analizu uzoraka -> Klik

ISO 9001 ISO 14001 VDA QMC ISO 9001 Bureau Veritas EELQMS