Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube
Prijavite se
SL EN HR/BIH/SRB

CHAIN LUBE 100

Custom id: 3831004842221
CHAIN LUBE   100

CHAIN LUBE 100

CHAIN LUBE-100 je ulje namjenjeno za podmazivanje lanaca motornih pila.

Ambalaža

Količina

Zaliha

29,14 €s PDV-om

Opozorenja:

EUH208  Sadrži reakcijski produkt bis(4- metilpentan-2- il)ditiofosforne kis. s fosfornim oksidom, propilen oksidom i aminima, C12-14 alkil. Može izazvati alergijsku reakciju. EUH210  Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev. P102  Čuvati izvan dohvata djece.

Besplatna dostava

Garantovana sigurna kupnja

Prodavač sa potvrdama

123 pokupna mjesta