Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube
Prijavite se
SL EN HR/BIH/SRB

OLMALINE SHPD 15W40

Custom id: 3831004811623
OLMALINE SHPD 15W40

OLMALINE SHPD 15W40

Motorno ulje visoke učinkovitosti (SHPD-super high performance diesel) za dizelske motore s produljenim intervalom zamjene („long drain“). Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učincima. Sadržava benzensulfonsku kiselinu, mono-C16-24-alkil derivate, kalcijeve soli. Može izazvati alergijsku reakciju. Spriječite ispuštanje u okoliš.

Ambalaža

Količina

Zaliha

40,23 €s PDV-om

Dodatne informacije

Razina kvalitete:
Detroit Diesel DDC 93K215 Global DHD-1
API: CI-4
CF
CES 20076
Caterpillar: ECF-2
CES 20077
ACEA E7-12
Renault Truck RLD-2
EO-M Plus
MB-Approval 228.3
Mack EO-N
MTU Type 2
CG-4
SL
MAN M 3275
Volvo VDS-3
CH-4
ECF-1-a
Deutz DQC III-10
Cummins: CES 20078
CF-4

Opozorenja:

H412  Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. EUH208  Sadrži Benzensulfonska kiselina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli. Može izazvati alergijsku reakciju. P273  Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280  Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P302 + P352  U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. P305 + P351 + P338  U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati. P337 + P313  Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P501  Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima - predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje te vrste otpada.

Besplatna dostava

Garantovana sigurna kupnja

Prodavač sa potvrdama

123 pokupna mjesta