Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

Količina in interval mazanja ležajev z mastjo

Pri mazanju ležajev z mastjo se pogosto vprašamo, kolikšna količina masti je potrebna za določen ležaj. Velikokrat naredimo napako, ko celoten prazen prostor v ležaju napolnimo z mastjo. Naslednje vprašanje, ki se nam postavlja pa je, na koliko časa je potrebno ponovno mazanje. Tokrat bomo odgovorili na ti dve vprašanji.

 

Določitev količine masti za prvo polnjenje in za ponovno mazanje ležaja

Velikokrat pri prvem mazanju ležajev celoten prazen prostor v ležaju napolnimo z mastjo, kar pa v večini primerov ni pravilno. Zaradi gnetenja masti pride do segrevanja in naraščanja temperature v ležaju. Zato se prazen prostor v ležaju praviloma ne napolni v celoti. V primerih, kjer ležaji delujejo pri zelo nizkih hitrostih in je potrebna dobra zaščita pred kontaminanti in korozijo, pa SKF priporoča, da se z mastjo napolni 70 % do 100 % praznega prostora [1]. Pri kotalnih ležajih s kovinsko kletko znaša prazen prostor približno 

                                   

kjer je

V [cm3] -prazen prostor v ležaju

B [mm]-širina ležaja

D [mm]-zunanji premer

d [mm]-notranji premer

M [kg]-teža ležaja

 

Glede na predviden način ponovnega mazanja na primer SKF priporoča:

 

a)      ponovno mazanje ležaja od strani (glej sliko 1 levo)

  • prvo polnjenje: 40 % praznega prostora v ležaju,
  • ponovno mazanje: Gp=0,005 D ∙ B

 

b)      ponovno mazanje ležaja na sredini notranjega ali zunanjega obroča (glej sliko 1 desno)

  • prvo polnjenje: 20 % praznega prostora v ležaju,
  • ponovno mazanje: Gp=0,002 D ∙ B

kjer je

Gp [g]-količina masti ob ponovnem mazanju

D [mm]-zunanji premer ležaja

B [mm]-celotna širina ležaja

 

    

Slika 1: Ponovno mazanje ležaja: levo-od strani, desno-na sredini [1]

 

Uporabna doba masti

Stanje masti v ležaju se postopno slabša in ima zato omejeno uporabno dobo. Uporabna doba masti je odvisna od pogojev delovanja ležaja in vrste masti. Zato moramo kotalne ležaje ponovno namazati, če:

  • je uporabna doba masti krajša kot pričakovana uporabna doba ležaja,
  • pride do onesnaženja masti.

Uporabna doba masti je v splošnem odvisna od vrste in velikosti ležaja, hitrosti, obremenitve, delovne temperature in vrste masti.

 

Interval ponovnega mazanja ležaja z mastjo

Pomembno je, da določimo interval ponovnega mazanja in v primeru, ko je ta nesprejemljivo kratek (in ne uporabljamo centralnega mazalnega sistema mazanja z mastjo), uporabimo olje. Ponovno mazanje mora biti dovolj pogosto, da se izognemo tolikšnemu poslabšanju stanja masti, ki bi škodljivo vplivalo na uporabno dobo ležaja. Interval ponovnega mazanja lahko za določen ležaj in pogoje obratovanja določimo s pomočjo diagramov in tabel v strokovni literaturi, na primer v [1].

 

Temperatura ima na interval ponovnega mazanja zelo velik vpliv, kar prikazuje slika 2. Vidimo, da se z vsakih 15 °C višjo temperaturo na obroču ležaja interval ponovnega mazanja prepolovi. Praviloma imajo standardne masti zgornjo temperaturno mejo pri 100 °C (obroč z najvišjo temperaturo). Pri višjih temperaturah je treba uporabiti posebne masti ali avtomatske centralne sisteme mazanja z mastjo, sicer je uporabna doba masti običajno prekratka.

 

Temperatura obroča ležaja (°C) 

 

 

Slika 2: Interval ponovnega mazanja v odvisnosti od temperature obroča ležaja

 

Zaključek

Pri mazanju ležajev z mastjo je poleg izbire ustrezne vrste masti pomembna tudi količina masti za prvo mazanje in količina masti za ponovno mazanje, če je to potrebno.

 

Viri

SKF. Rolling Bearings. Dostopno na WWW: https://www.skf.com/binary/21-121486/Rolling-bearings---17000_1-EN.pdf [2. 7. 2019]

 

Ali ste vedeli?

  • pri prvem mazanju ležajev z mastjo praznega prostora v ležaju običajno ne napolnimo do konca
  • kjer ležaji delujejo pri zelo nizkih hitrostih in je potrebna dobra zaščita pred kontaminanti in korozijo prazen prostor napolnimo tudi do 100 %
  • uporabna doba masti je v splošnem odvisna od vrste in velikosti ležaja, hitrosti, obremenitve, elovne temperature in vrste masti
  • pri naraščanju temperature se za vsakih 15 °C interval ponovnega mazanja prepolovi

 

Dr. Milan Kambič, univ. dipl. inž. str., direktor tehnične službe, Olma d.o.o.