Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

Laboratorij

Laboratorij OLMA

z najvišjimi standardi kakovosti

 

Eden izmed najsodobnejših kemijsko-reoloških laboratorijev srednje in vzhodne Evrope se nahaja v središču Ljubljanje, kjer je bil zgrajen leta 2017 kot del edine slovenske tovarne industrijskih olj in maziv, ki deluje že več kot 70 let. Tako se v njem združujejo več desetletna tradicija in izkušnje z najsodobnejšimi merilnimi napravami in standardi. V njem poteka dnevana kotrola lastne proizvodnje izdelkov, opravljanje poprodajnega servisa in izvajanje meritev za zunanje naročnke. Najvišje standarde kakovosti in natančnosti zagotavljajo certifikati VDA, ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015. Tako izvajamo certificirane meritve kakovosti za AdBluE® po ISO in VDA, za motorna olja po ACEA in SAE, za hidravlične tekočine po DIN in ISO, za olja za mazanje industrijskih zobniških prenosnikov po ISO, za olja za mazanje zobniških prenosnikov vozil po SAE ... V nadaljevanju je celoten seznam mertitev, ki jih ponujamo ter predstavitev nekaterih najnovejših aparatur, ki jih ima le redkokateri laboratorij v Evropi.

1 Navidezna viskoznost pri visokih temperaturah in strižnih obremenitvah (HTHS)

Z najnovejšim in najnatančnejšim viskozometrom s simulacijo koničnega ležaja (TBS) King Tannas lahko določimo viskoznost pri visoki temperaturi in visoki stržni napetosti (150°C, 100°C, 80°C) po standardih za motorna olja, predpisanih po SAE J300: ASTM D4683, ASTM D6616, CEC L-36-A90, IP 370. Uporablja pa se lahko tudi za meritve hidravličnih tekočin, olj za mazanje zobniških prenosnikov in transmisijskih tekočin, tiskalniških črnil ...

2 Navidezna viskoznost in mejna napetost tečenja pri nizkih temperaturah

Z najnovejšimi mini rotacijskim viskozimetrom King Tannas lahko določimo navidezno viskoznost ter mejno napetost tečenja (Yield stress) pri nizkih temperaturah (0°C do -40°C) po standardih za motorna olja, predpisanih po SAE J300: ASTM D3829, ASTM D4684, ASTM D6821. Po želji lahko prilagodimo način in čas ohlajevanja tudi za druge tekočine.

3 Dinamična viskoznost pri nizkih temperaturah (Brookfieldov viskozimeter)

Dinamično viskoznost ne-newtonskim tekočinam pri nizkih temperaturah določamo z najnovejšim Brookfieldovim rotacijskim viskozimetrom Visco QCTM 300 Anton Paar. Standard predpisuje parametre olj za zobniške prenosnike, a viskoznost lahko izmerimo katerikoli tekočini v temperaturnem razponu med 20°C in -70°C. Opravljamo lahko meritve po standarih: ASTM D2983, ISO 2555, ASTM D1084, ASTM D1824, ASTM D2196 ...

4 Metoda s štirimi krogljicami (Four-ball)

Točko zavaritve merimo pri določeni obremenitvi in času 10 sekund. Zgornja jeklena kroglica se pod obremenitvijo vrti po spodnjih treh, nepremičnih kroglicah, ki so potopljene v mazivo. Rezultat predstavlja največjo obremenitev do trenutka zavaritve kroglic. Pri obrabnem testu merimo obrabo spodnjih 3 jeklenih kroglic. Obraba kroglice je odvisna od obremenitve, temperature, časa trajanja poskusa in od lastnosti maziva, ki ga testiramo. Po končanem poskusu se merijo premeri obrabnih poškodb na 3 nepremičnih kroglicah. Testa se izvajata po standardih ASTM 02596 in 02266 v merilnem območju od 7 kg -1.200 kg ter od 24°C do 100°C.

5 Določevanje ohlajevalnih karakteristik kalilnih olj

Pri tej metodi se potopi testno sondo segreto na 850°C v kalilni medij, ki je segret na določeno temperaturo in se po potrebi lahko meša. Je direktna metoda pri kateri dobimo rezultat v obliki grafa ohlajanja. lz grafa lahko razberemo različne podatke: čas ,ki ga porabimo, da se sonda ohladi do določene temperature, največjo ohlajevalno hitrost, temperaturo, pri kateri hladilno sredstvo najhitreje ohlaja ... Metodo določa standard ISO 9950.

6 Določevanje stopnje čistosti olj

Razred čistosti svežih in rabljenih olj merimo z avtomatskim števcem delcev. Določevanje razreda čistosti temelji na usmeritvi bele svetlobe skozi tekočino. Vsak delec v tekočini povzroči zmanjšanje intenzivnosti svetlobe, kar se s fotodiodo pretvori v električni signal. Spremembo napetosti, ki je v direktnem razmerju z velikostjo delca, mikroračunalnik pretvori v ustrezno intormacijo o velikosti. Standardi v katerih podajamo rezultate so ISO 4406, NAS 1638 in SAE AS 4059.

Seznam metod

V našem certificiranem in modernem laboratoriju ponujamo pakete analiz za sveža in rabljena motorna olja, olja za mazanje zobniških prenosnikov, hidravlične tekočine, kalilna sredstva, AdBlue®, hladilne tekočine, obdelovalne emlulzije ...
Po želji opravljamo tudi druge analize iz spodnjega seznama.

 

Alkalna rezerva ASTM D1121
Analiza z infrardečim spektrofotometrom DN-65 (Interni)
Barva ASTM D1500
Bazno število s potenciometrično metodo - TBN ISO 3771
(De)elmuzivnost olj ASTM D1401
Dinamična viskoznost z Brookfieldovim viskozometrom ASTM D2983
Določanje COD EPA 410
Določanje kloridov EPA 629
elementalna analiza X-ray DN-55 (Interni)
Gostota pri temperaturi (15°C - 100°C) ASTM D7042
Hlapnost olj z Noack TGA metodo ASTM D6375
Indeks viskoznosti ASTM D2270
Kinematična viskoznost pri temperaturi (15°C - 100°C) ASTM D7042
Kislinsko število s potenciometrično metodo - TAN ASTM D664
Koncentracija emulzij, določitev z refraktometrom DN-25 (Interni)
Korozija na baker ASTM D130
Korozija ostružkov sive litine SL-30 DIN 51360/2
Korozija v vlažni komori ISO 6270
Navidezna viskoznost in mejna napetost tečenja pri nizkih temperaturah (MRV) ASTM D4684
Navidezna viskoznost s Cold-Cranking simulatorjem ASTM D5293
Obrabni test ASTM D2266
Phlajevalne karakteristike kalilnih tekočin ISO 9950
Penetracija masti ASTM D217
Plamenišče v odprti posodi ASTM D92
Plamenišče v zaprti posodi ASTM D93
Prisotnost bakterij, plesni in gliv DN-22 (Interni)
Saponifikacijsko število ASTM D94
Standardizirane analize za AdBlue® ISO 22241-2
Stopnja čistosti olj po ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059 ISO 4406, NAS 1638, SAE AS 4059
Sulfatni pepel ASTM D874
Temperatura mrzlišča hladilnih tekočin ASTM D1177
Test penjenja olj pri temperaturi (24°C - 94°C) ASTM D892
Točka tečenja ASTM D97
Točka zvaritve ASTM D2596
Trdota vode M405-2009
Viskoznost pri visoki temperaturi in visoki strižni obremenitvi (HTHS: 100°C, 150°C) ASTM D4683
Vrednost i-pH ASTM D7946
Vrednost pH ASTM D1287
Vsebnost vode, določitev z destilacijo (ksilolna metoda) ASTM D95
Vsebnost vode v oljih s kolumetrično titracijo (Karl Fischer) ISO 12937

Pošljite povpraševanje za izvedbo analiz vaših vzorcev -> Klik

ISO 9001 ISO 14001 VDA QMC ISO 9001 Bureau Veritas EELQMS