Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

HYDROLUBRIC VG 10

Šifra: 3831004877124
HYDROLUBRIC  VG   10

HYDROLUBRIC VG 10

Hidravlična olja za najvišje zahteve. Izbrana bazna olja in kombinacija aditivov zagotavljajo dobro hidrolitično in termično stabilnost, zaščito pred obrabo in korozijo, dobre nizkotemperaturne lastnosti. Olja niso nagnjena k penjenju. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Na zalogi

43,79 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
M-2950-S
AFNOR: NFE 48-690 (dry)
Bosch Rexroth RDE 90235 (2015)
Denison: HF-2
P-69
AFNOR: NFE 48-603
DIN 51 524/2 HLP
HF-0
ISO 6 743/4 HM
P70
Vickers: I-286-S
Cincinnati Milacron: P-68
AFNOR: NFE 48-691 (wet)

Opozorila:

Vsebuje: Destilati (nafta), težki hidrokrekirani
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest