Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMALINE SHPD 15W40

Šifra: 3831004811623
OLMALINE SHPD 15W40

OLMALINE SHPD 15W40

Motorno olje visoke zmogljivosti (SHPD-super high performance diesel) za diesel motorje s podaljšanim intervalom zamenjave (''long drain''). Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje benzensulfonsko kislino, mono-C16-24-alkil derivate, kalcijeve soli. Lahko povzroči alergijski odziv. Preprečiti sproščanje v okolje.

Embalaža

Količina

Na zalogi

50,16 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
API: CI-4,CH-4,CG-4,CF-4, CF, SL
Global DHD-1
Mack EO-N, EO-M Plus
MTU Type 2
Detroit Diesel DDC 93K215
MAN M 3275
Cummins: CES 20076, CES 20077, CES 20078
Volvo VDS-3
Deutz DQC III-10
MB-Approval 228.3
Renault Truck RLD-2
Caterpillar: ECF-2, ECF-1-a

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje Benzensulfonska kislina, mono-C16-24-alkil derivati, kalcijeve soli. Lahko povzroči alergijski odziv. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest