Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

HYDROLUBRIC VG 15

Šifra: 3831004879128
HYDROLUBRIC  VG   15

HYDROLUBRIC VG 15

Hidravlična olja za najvišje zahteve. Izbrana bazna olja in kombinacija aditivov zagotavljajo dobro hidrolitično in termično stabilnost, zaščito pred obrabo in korozijo, dobre nizkotemperaturne lastnosti. Olja niso nagnjena k penjenju.

Embalaža

Količina

Na zalogi

41,66 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
AFNOR: NFE 48-603
M-2950-S
Bosch Rexroth RDE 90235 (2015)
AFNOR: NFE 48-690 (dry)
HF-0
P70
AFNOR: NFE 48-691 (wet)
Cincinnati Milacron: P-68
P-69
DIN 51 524/2 HLP
Vickers: I-286-S
Denison: HF-2
ISO 6 743/4 HM

Opozorila:

Vsebuje: Destilati (nafta), težki hidrokrekirani
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest