Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

HYDROLUBRIC VG 5

Šifra: 3831004862755
HYDROLUBRIC  VG    5

HYDROLUBRIC VG 5

Hidravlična olja za najvišje zahteve. Izbrana bazna olja in kombinacija aditivov zagotavljajo dobro hidrolitično in termično stabilnost, zaščito pred obrabo in korozijo, dobre nizkotemperaturne lastnosti. Olja niso nagnjena k penjenju. Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Ni na zalogi

806,74 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
HF-0
Bosch Rexroth RDE 90235 (2015)
P-69
DIN 51 524/2 HLP
Cincinnati Milacron: P-68
AFNOR: NFE 48-690 (dry)
ISO 6 743/4 HM
AFNOR: NFE 48-603
Denison: HF-2
M-2950-S
AFNOR: NFE 48-691 (wet)
Vickers: I-286-S
P70

Opozorila:

Vsebuje: Destilati (nafta), težki hidrokrekirani
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P262  Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest