Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAFREEZE 100

Šifra: 3831004821646
OLMAFREEZE 100

OLMAFREEZE 100

OLMAFREEZE 100 je nerazredčeno (priporočamo 33 %-60 % koncentracijo) sredstva za zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Ne vsebuje nitritov, aminov in fosfatov.

Embalaža

Količina

Na zalogi

37,56 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
ASTM D3306
BS 6580:2010
CUNA NC 956-16
FFV Heft R443
SAE J 1034
D4985
AFNOR NF R15-601
NATO S 759
UNE 26361-88

Opozorila:

Vsebuje: etandiol
Pozor: H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P330  Izprati usta. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest