Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAFREEZE 100

Šifra: 3831004809217
OLMAFREEZE 100

OLMAFREEZE 100

OLMAFREEZE 100 je nerazredčeno (priporočamo 33 %-60 % koncentracijo) sredstva za zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Ne vsebuje nitritov, aminov in fosfatov.

Embalaža

Količina

Na zalogi

3,64 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
SAE J 1034
BS 6580:2010
CUNA NC 956-16
D4985
FFV Heft R443
NATO S 759
AFNOR NF R15-601
ASTM D3306
UNE 26361-88

Opozorila:

Vsebuje: etandiol
Pozor: H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P330  Izprati usta. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest