Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAFREEZE XLC

Šifra: 3831004806759
OLMAFREEZE XLC

OLMAFREEZE XLC

OLMAFREEZE XLC je nerazredčeno (priporočamo 33 %-60 % koncentracijo) sredstva za zaščito hladilnih sistemov motorjev pred zmrzovanjem in korozijo. Ne vsebuje nitritov, aminov, fosfatov, boratov in silikatov.

Embalaža

Količina

Na zalogi

41,59 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
ASTM D3306
BS 6580:1992
Renault-Nissan
MB-Approval 325.3
-774F = G 12
G 12+
MAN 324: Typ NF
Audi/VW/Seat/Škoda: TL-774D
Typ SNF

Opozorila:

Vsebuje: etandiol
Pozor: H302  Zdravju škodljivo pri zaužitju. H373  Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P270  Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P330  Izprati usta. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest