Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAGEAR OIL GL5 85w140

Šifra: 3831004822629
OLMAGEAR OIL GL5 85w140

OLMAGEAR OIL GL5 85w140

Večnamensko hipoidno olje za vse vrste menjalnikov in za vse druge komponente, kjer za zobniško olje priporočajo kvaliteto API GL-5. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje Dolgoverižni alkil amin. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Na zalogi

69,32 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
Scania STO 1:0
ZF TE-ML: 05A
21A
19B
MAN 342 M2
API GL-5
SAE J2360
C & D
12E
17B
Volvo 1273.10
16B
7A

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje Dolgoverižni alkil amin. Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest