Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMAGEAR OIL GX 80w90

Šifra: 3831004859083
OLMAGEAR OIL GX 80w90

OLMAGEAR OIL GX 80w90

Večnamensko hipoidno olje za vse vrste menjalnikov in za vse druge komponente, kjer za zobniško olje priporočajo kvaliteto API GL-5. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje Dolgoverižni alkil amin. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Na zalogi

49,70 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
16B
12E
19B
Volvo 1273.10
SAE J2360
C & D
17B
7A
ZF TE-ML: 05A
Scania STO 1:0
API GL-5
21A
MAN 342 M2

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje Dolgoverižni alkil amin. Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313  Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest