Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMALINE ATF III

Šifra: 3831004842504
OLMALINE ATF  III

OLMALINE ATF III

Večnamenska hidravlična tekočina za avtomatske menjalnike in hidravlične sisteme motornih vozil. Lahko se uporablja tudi v industrijskih hidravličnih sistemih. Olje tudi pri najtežjih obratovalnih pogojih in velikih spremembah temperature zagotavlja nemoteno delovanje menjalnika ali hidravličnega sistema. Olje je zaradi lažje prepoznavnosti obarvano rdeče. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.Vsebuje 1-(terc-dodeciltio)propan-2-ol. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Na zalogi

74,73 €z DDV

Dodatne informacije

Nivo kvalitete:
Ford M GM IIIG
ZF TE-ML 21L
MAN 339 Type V1
VOITH H55.6335.XX
ZF TE-ML 04D
Allison C-4
MB-Approval 236.6
ZF TE-ML 14A
ZF TE-ML 05L
Volvo 97340
ZF TE-ML 09
MAN 339 Type Z1
MAN 339 Type L1

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P261  Preprečiti vdihavanje hlapov. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest