Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMALINE ATF SUFFIX A

Šifra: 3831004842313
OLMALINE ATF SUFFIX  A

OLMALINE ATF SUFFIX A

Kvalitetna hidravlična tekočina za avtomatske menjalnike in hidravlične sisteme motornih vozil. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje 1-(terc-dodeciltio)propan-2-ol. Lahko povzroči alergijski odziv. Hraniti zunaj dosega otrok.

Embalaža

Količina

Na zalogi

59,07 €z DDV

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje 1-(terc-dodeciltio)propan-2-ol . Lahko povzroči alergijski odziv. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P260  Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest