Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMOL SGC BA

Šifra: 3831004819629
OLMOL   SGC  BA

OLMOL SGC BA

Opažno olje, namenjeno predvsem mazanju železnih in lesenih opažev pri betoniranju. Omogoča hitro in lahko “razopaženje” in daje gladke površine betonskim izdelkom.

Embalaža

Količina

Na zalogi

44,73 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: Destilati (nafta), težki hidrokrekirani
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščitne rokavice. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest