Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

OLMOL SGT A

Šifra: 3831004873324
OLMOL   SGT A

OLMOL SGT A

Ne vsebuje klora. Visokozmogljivo olje za honanje in globinsko vrtanje jekla. Ni primeren za obdelavo barvnih kovin.

Embalaža

Količina

Na zalogi

56,14 €z DDV

Opozorila:

Vsebuje: Destilati (nafta), težki hidrokrekirani
Nevarno: H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P280  Nositi zaščitne rokavice. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P302 + P352  PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest