Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

SYLAC 80 05

Šifra: 3831004855627
SYLAC  80 05

SYLAC 80 05

Olje za najzahtevnejše postopke hladnega preoblikovanja in obdelave kovin (globoki vlek, rezanje navojev). Primerno tudi za globoki vlek nerjaveče pločevine. Za obdelavo bakra in njegovih zlitin ni primeren.

Embalaža

Količina

Na zalogi

132,30 €z DDV

Opozorila:

Pozor: H319  Povzroča hudo draženje oči. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P264  Po uporabi temeljito umiti roke. P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči. P305 + P351 + P338  PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337 + P313  Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest