Poljska pot 2
Ljubljana
1000
Slovenija
webshop@olma.si
Facebook Linkedin Youtube

TRANSHYDRO JD 15w-30

Šifra: 3831004808500
TRANSHYDRO JD 15w-30

TRANSHYDRO JD 15w-30

Embalaža

Količina

Ni na zalogi

47,46 €z DDV

Opozorila:

H412  Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. EUH208  Vsebuje C14-18 alfa-olefin epoksid, reakcijski produkti z borovo kislino; Trifenil fosfit. Lahko povzroči alergijski odziv. P273  Preprečiti sproščanje v okolje. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Brezplačna poštnina

Omogočamo varen nakup

Trgovec s certifikati

123 prevzemnih mest